Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yardım

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE İŞLEMLERİNE YARDIMCI SUNUMLAR

         

BAP tarafından desteklenmekte olan projelerle ilgili yapılacak olan her türlü işlem öncelikle BAPSİS sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bazı süreçler BAP Koordinasyon Brimi personnellerince işleme alınacak ve takip edilecektir. 

Proje başvurusunda bulunacak/bulunan akademisyenlere yardımcı olması adına oluşturulan BAP Koordinasyon Biriminin işleyişi proje başvuru aşaması, satın alma işlemleri, talep işlemleri ve rapor işlemleri ile ilgili  sunuma ulaşmak için tıklayınız.