Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Evrensel  ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin yapılmasını destekleyen, sonuçları  uygulamaya  dönük,  kaynakları  ve  faaliyetleri  bakımından  çok katılımlı,  çok  merkezli,  kurumlar  arası,  uluslararası  ve  disiplinler  arası nitelikteki projelere öncelik vermek suretiyle Bilimsel Araştırmalar için ayrılan mali kaynağı kanun, kararname, yönetmelik ile usul ve esaslara uygun olarak en etkin şekilde yönetmek ve adil davranmaktır.

VİZYON

Üniversitemiz personeli olan akademisyenler tarafından hazırlanan ve Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimince takibi yapılan gerek dış kaynaklı gerekse Üniversitemiz tarafından desteklenen tüm projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında proje taleplerinin karşılanmasına mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde   aracılık ederek, projenin hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve sonuçlanmasını sağlamak ve bunun neticesinde elde ettikleri verilerle araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunan, başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen bir İstanbul Medeniyet Üniversitesinin oluşumuna katkıda bulunmak.