BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Hakkımızda

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOORDİNASYON BİRİMİ 

10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar ile,  18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere ait ilgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

BAP Koordinasyon Birimi; Bilimsel  Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesinin izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri ve TÜBİTAK, İSTKA, Avrupa Birliği Hibe Projeleri, Gençlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Projeleri, SANTEZ Projeleri gibi farklı kurumlar tarafından desteklenen projelerin mal, malzeme ve hizmet alımları, maaş, burs ve proje teşvik ikramiyeleri ödemelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yapmaktadır.