Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

SIK SORULAN SORULAR

BAP Ofis üzerinden proje başvuruları nasıl yapılır? (Sunum)

BAP Ofis üzerinden danışman ve hakem değerlendirmeleri nasıl yapılır? (Sunum)

Kimler proje başvurusunda bulunabilir?

Proje başvuruları nasıl gerçekleştirilir?

Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri için son başvuru tarihi ne olmalıdır?

Proje başvurularında nelere dikkat etmeliyiz?

Başvurusu gerçekleştirilen projelerin değerlendirme süreci nasıl işler?

Başvurusu tamamlanmış projelerin red/ iade edilme nedenleri nelerdir?

Proje başvurusu kabul edilen araştırmacıların izleyeceği yol nedir?

Bilimsel Etkinlik Katılım Projelerinin başvuru ve yürütülmesi aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Proje kapsamında yurt dışına çıkılması durumunda yapılan giderlerde hangi döviz kuru kullanılır?

Proje kapsamında gerçekleştirilen sempozyum katılımlarında hangi yol izlenmelidir?

TÜBİTAK, AB, ERASMUS, Kalkınma Ajansı ve Bakanlık projelerinde proje yürütücüsünün sorumlulukları

TÜBİTAK Projelerinde görevlendirmelerde kullanılan usuller nelerdir?

TÜBİTAK Projelerinde yer alacak bursiyerler için SGK yaptırmak gerekiyor mu?

KDV Tevkifatının yasal dayanağı ve mahiyeti nedir?

2023 yılı için 4734 sayılı kanunun 22(d) maddesine göre doğrudan temin limiti nedir?

2023 Yılı için 4734 Sayılı Kanunda yer alan eşik değerler

2023 yılı yurt içi harcırah bedelleri nedir?

2023 yılı ücret ve ücret sayılan gelirlere ilişkin GV dilimleri

2023 Yılı TÜBİTAK proje bursiyer limitleri

2023 Yılı TÜBİTAK harcırah ve konaklama bedelleri nedir?

2023 yılı harcıraha esas otobüs bileti rayiç bedelleri nedir?