Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

SIK SORULAN SORULAR

BAP Koordinasyon Birimi ve BAPSİS'in işleyişini içeren sunum

Kimler proje başvurusunda bulunabilir?

Proje başvuruları nasıl gerçekleştirilir?

Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri için son başvuru tarihi ne olmalıdır?

Yıl içinde kaç tane Bilimsel Etkinlik Katılım projesi yapılabilir?

Proje başvurularında nelere dikkat etmeliyiz?

Başvurusu gerçekleştirilen projelerin değerlendirme süreci nasıl işler?

Başvurusu tamamlanmış projelerin red/ iade edilme nedenleri nelerdir?

Proje başvurusu kabul edilen araştırmacıların izleyeceği yol nedir?

Bilimsel Etkinlik Katılım Projelerinin başvuru ve yürütülmesi aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Proje kapsamında yurt dışına çıkılması durumunda yapılan giderlerde hangi döviz kuru kullanılır?

Proje kapsamında gerçekleştirilen sempozyum katılımlarında hangi yol izlenmelidir?

AB, ERASMUS, Kalkınma Ajansı, Bakanlık ve TÜBİTAK destekli projelerde yasal ve mali sorumluluk

TÜBİTAK Projelerinde görevlendirmelerde kullanılan usuller nelerdir?

KDV Tevkifatının yasal dayanağı ve mahiyeti nedir?

2020 yılı için 4734 sayılı kanunun 22(d) maddesine göre doğrudan temin limiti nedir?

2020 yılı yurt içi harcırah bedelleri nedir?

2020 yılı ücret ve ücret sayılan gelirlere ilişkin GV dilimleri

2019 Yılı TÜBİTAK harcırah ve konaklama bedelleri nedir?

2019 yılı yurt içi seyahatlerde otobüs rayiç bedelleri nedir?