Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK Projeleri

31.03.2023 TARİHİ İTİBARİYLE TÜBİTAK PROJELERİ DURUMU

Proje No Proje Adı Yürütücü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Grup Durumu Türü
109Y374 Asidik Maden Sızıntı Sularının Geçirge Reaktif Bariyerler (Yerinde Arıtım) ve Anaerobik Perdeli Reaktörler (Dışarıda Arıtım) Kullanarak Arıtımı Erkan ŞAHİNKAYA 15.02.2011 15.02.2013 ÇAYDAG Bitti Uluslararası
110S454 Yapay biyoaktif matrislerle korneal stroma rejenerasyonu Bahri AYDIN 01.05.2011 01.05.2013 SBAG Bitti 1001 - Araştırma
110Y256 Yeraltı Sularından Nitrat Giderimi için Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyonun İncelenmesi ve Arseniğin Proses Performansına Etkisinin İrdelenmesi Erkan ŞAHİNKAYA 01.05.2011 1.05.2013 ÇAYDAG Bitti 1001- Araştırma
112Y008 İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(Vi) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik Ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerin Araştırılması Erkan ŞAHİNKAYA 15.04.2012 15.04.2013 ÇAYDAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
112Y029 Türkiye'deki Volkanik Krater Göllerinin Algolojik Yapısının Belirlenmesi, Mikroalg Kütüphanesi Oluşturulması ve Kültüre Alınan Mikroalglerin Endüstriyel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Turgay ÇAKMAK 1.11.2012 1.11.2015 ÇAYDAG Bitti 3501 - Kariyer
113C033 Ric-8A proteinin Golgi organelinin yapisina ve fonksiyonlarina etkisinin incelenmesi Şükrü Sadık ÖNER 26.11.2013 01.09.2015 BİDEB Bitti BİDEB-2232
113E114 Diş Görüntülerinin Biyometrik Olarak Kullanılarak Otomatik Kimlik Belirlenmesi Ayşe Betül OKTAY 01.10.2013 01.10.2015 EEEAG Bitti 3501 - Kariyer
113E506 Döngüde-Doktor Sistemlerinde Tıbbi Görüntülerin Analizi Ulaş VURAL 01.03.2014 01.03.2016 EEEAG Bitti 3501 - Kariyer
113F106 Manyetik Kendiliğinden Organize Nano (Kon) Parçacıklardan İnce Film Üretilmesi Hüseyin KAVAS 15.09.2013 05.03.2017 MFAG Yürürlükten Kaldırıldı 3501 - Kariyer
113F161 Grafen ve Grafit Spin Filitresi Hüseyin KURT 15.10.2013 15.04.2017 MFAG Bitti 1001 - Araştırma
113Y336 Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Erkan ŞAHİNKAYA 01.06.2014 01.06.2016 ÇAYDAG Bitti 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
113Z267 Yüksek Performansli Benzoksazin Termosetleri İçin Reaktif Gruplu Monomerler Kübra DEMİR 01.03.2014 01.03.2016 KBAG Bitti 3501 - Kariyer
113Z335 Hızlı DNA Analizi İçin İz-aşındırma Yöntemi Kullanılarak Nanopor Sensor Hazırlanması ve Karakterizasyönü Kaan KEÇECİ 15.10.2013 15.08.2016 KBAG Bitti 3501 - Kariyer
113Z472 Organik/İnorganik Nanotellerin Sentezi Ve Analizi Mustafa COŞKUN 01.08.2013 01.08.2014 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
113Z5770 Fonksiyonel Stiren Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroeğirilmiş Nanofiberlerinin Üretilmesi Mesut GÖRÜR 15.02.2014 15.12.2017 KBAG yürürlükten Kaldırıldı 3501 - Kariyer
114K204 Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Web Tabanlı Staj İzleme ve Destek Sisteminin (Sides) Geliştirilmesi Uygulanması ve Değerlendirilmesi Özcan Erkan AKGÜN 01.10.2014 01.08.2016 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
114S188 Eroin Bağımlı Beyin Dokusunda Moleküler Mekanizmalar Sadrettin PENÇE 15.11.2014 15.07.2020 SBAG Bitti 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
114S419 Prostat Kanseri Gelişiminde Hippo Sinyal İletim Sistemi Üyesi Yap (Yes-Associated Protein)'ın Rolünün Araştırılması Filiz KISAAYAK ÇOLLAK 15.10.2014 15.10.2016 SBAG Bitti 3501 - Kariyer
114Z302 Radikalik Tempo Gruplarına Sahip Farklı Topolojilerde Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Radikal Pil Uygulamaları Mesut GÖRÜR 15.10.2014 15.08.2018 SBAG Yürürlükten Kaldırıldı 3501 - Kariyer
114Z391 Amiloid Fibrillerin Etkili Tayini İçin Siyanin Boyalarının Metal Genişletilmiş Floresans Problarının Geliştirilmesi Nuriye AKBAY 15.11.2014 15.01.2017 KBAG Bitti 1001 - Araştırma
114Z464 Study Of Axially Coordinated Phthalocyanines as Anti-Fibrilogenic Agents and Sers-Probes For Amyloid Aggregates Detection Nuriye AKBAY 01.12.2014 01.12.2016 KBAG Bitti Uluslararası
115C015 Zihinsel engelli yetişkinlerde psikiyatrik semptomların prevalansının ve eşlik eden faktörlerin belirlenmesi ve bu popülasyonun ruh sağlığı servislerine erişiminin değerlendirilmesi  (bu amaçla tarama ölçeği olan PAS-ADD checklist `in Türkiye`de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması) Aynur GÖRMEZ 10.02.2015 01.02.2017 BİDEB Bitti BİDEB-2232
115E747 Kuantum Hesaplamanın Bioinformatik Ve Kimyadaki Problemlere Uygulanması   Ammar DAŞKIN 01.01.2016 01.09.2016 EEEAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
115S810 Genç ve Yaşlı Sıçanlarda Bellek Oluşumu ve Depolanmasının, Zaman Bağımlı Olarak Beynin Farklı Bölgelerinde DNA Metilasyonu Yönünden Incelenmesi. Güler ÖZTÜRK 01.09.2015 01.09.2017 SBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
116C026 FROM CONQUEST TO PEACE CONSCIOUSNESS: OTTOMAN DIPLOMACY IN THE SIXTEENTH CENTURY MUHAMMET ZAHİT ATÇIL 15.06.2016 14.06.2017 BİDEB Bitti 2236-CoFund
116C070 Türkiye'de Gerçekçi Salgın Hastalık Simülasyonu Hasan GÜÇLÜ 14.07.2016 01.06.2018 BİDEB Sonuçlandı BİDEB-2232
116M254 Betonarme Yapılarda Yapısal Hasarların Yapı Dinamik Özelliklerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ve Titreşim Analizleri Ile Hasar Tespiti Yapılması Fuat ARAS 1.07.2017 1.10.2019 MAG Bitti 1001 - Araştırma
116S078 Kolesteatoma ve Timpanosklerotik Plak Oluşumunda Bakterilerin Rolü:  DNA Dizi Analizine Dayalı Moleküler Araştırma Mahmut Tayyar KALCIOĞLU 01.06.2016 01.09.2017 SBAG Bitti 3001 - Başlangıç AR-GE
116S650 Prostat Kanseri Tanısında Kullanılacak İnsan Monoklonal Antikorlarının Geliştirilmesi Işın Nergiz GEREN 1.03.2017 1.12.2019 SBAG Yürürlükten Kaldırıldı 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
116Y124 Arsenik Içeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Sıralı Olarak Işletilen Anaerobik Sülfat-Indirgeyen Ve Aerobik Sülfür-Oksitleyen Membran Biyoreaktörlerle Arıtımı Ve Membran Tıkanma Özelliklerinin Incelenmesi Erkan ŞAHİNKAYA 15.04.2017 15.04.2019 ÇAYDAG Bitti 1001 - Araştırma
116Y390 Ülkemizde Artemia Yetiştiriciliği Için Besinsel Özellikleri Değiştirilmiş Mikroalglerin Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Zeynep ELİBOL ÇAKMAK 15.03.2017 15.03.2019 ÇAYDAG Bitti 3001 - Başlangıç AR-GE
117R051 Türkiye Emek Piyasasında Çalışırken İş Arama Davranışı Hüseyin KAYA 15.05.2018 15.09.2019 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
117Y314 Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Zeynep ELİBOL ÇAKMAK 1.03.2018 1.03.2019 ÇAYDAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
117Z007 Biyolojik Saat ile İlgili Dokulara Özgü Moleküler Mekanizmaların Keşfinde Kullanılacak Hassas Yeni Nesil Nanoluc Lüsiferaz Saat Raportör Plazmidlerin Geliştirilmesi Cihan AYDIN 15.09.2017 15.06.2021 KBAG Bitti 3001 - Başlangıç AR-GE
117Z064 Sirkadiyen Ritim - Bağışıklık Sistemi İletişiminde İnterferon-Tetiklenebilir Transmembran Proteini 1 (Ifitm1)'in Görevinin Araştırılması Cihan AYDIN 15.10.2017 15.09.2019 KBAG Bitti 3501 - Kariyer
118C584 Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-İspanyol İlişkilerinin Analizi (1923-1939) Esin TÜYLÜ TURAN 01.05.2022 01.05.2024 BİDEB Yürürlükte BİDEB-2218
118K298 İznik Konsili'nin Siyasi ve Entelektüel Tarihi Üzerine Bir Araştırma Projesi Turhan KAÇAR 1.11.2018 1.09.2021 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
118S024 Alternatif Metotlarla Deriden Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi Murat KAZANCI 15.09.2018 15.12.2020 SBAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
118S351 Kanser Hücrelerinde Kolesterol Metabolizmasının Düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran Protein 97)'nin Rolünün Araştırılması Burcu YÜCEL 1.11.2018 1.11.2022 SBAG Bitti 3501 - Kariyer
118S705 Sinterleme Temelli CAD-CAM Yöntemleri Kullanılarak Üretilen Metal-Seramik Restorasyon Altyapılarında Pontik Bölgesinde Marjinal Uyumun Değerlendirilmesi Necati KALELİ 01.11.2018 01.11.2019 SBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
118Y010 Endokrin Bozucu Bileşik Bisfenol-A Gideriminde Aktif Karbonun Lakkaz Ve Peroksidaz Ile Enzimatik Biyorejenerasyonu Özgür AKTAŞ 1.07.2018 1.07.2019 ÇAYDAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
119C008 Hava Robotları ile Yaban Hayatı Takibi Haluk BAYRAM 01.04.2019 01.04.2021 BİDEB Bitti BİDEB-2232
119F279 Termal Olarak İyileştirilmiş Uygulamalar İçin Arayüzey Isı Transferi Üzerindeki Yüzey Eğriliği Etkilerinin Araştırılması Alşi DİNLER 15.04.2020 15.10.2022 MFAG Bitti Uluslararası
119K030 Kısıtlı İşbirliği Olan Devredilebilir Fayda Oyunları İçin Çözüm Kavramları Özer SELÇUk 01.10.2019 01.03.2021 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
119K047 Ortadoğu'da Aşiretler ve Siyaset, 1920-2018 Muhammed Talha ÇİÇEK 15.09.2019 15.09.2023 SOBAG Yürürlükte 3501 - Kariyer
119K740 Osmanlı Klasik Dönem Matematiğindeki Alan Ve Hacim Hesaplama Çalışmalarının Konumu, Nitelikleri, Değeri Ve Seyri Ile Bunların Mimari Ve Askeri Sahalardaki Yansımaları Elif BAGA 01.06.2020 01.06.2022 SOBAG Bitti 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
119K746 On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama İbrahim Halil ÜÇER 1.06.2020 1.05.2023 SOBAG Yürürlükte 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
119N455 Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları İsmail EKİNCİOĞLU 01.06.2020 01.06.2023 UPAG Yürürlükte Uluslararası
119R031 Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi Senem TEKSOY BAŞARAN 1.04.2020 1.01.2022 ÇAYDAG Bitti 1001 - Araştırma
119Y312 Ardışık Sabit Yataklı Anaerobik ve Aerobik Biyoreaktörlerde Metal İşleme Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Mikrobiyal Popülasyonun Yenilikçi Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi SENEM TEKSOY BAŞARAN 15.10.2019 15.08.2020 ÇAYDAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
119Y399 Horseshoe Adasının Kıyısal Mikroalg ve Siyanobakterileri Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kültür Kolleksiyonu Oluşturulması ve Kültüre Alınan Türlerin Genel Biyoteknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Turgay ÇAKMAK 15.04.2020 15.04.2022 ÇAYDAG Bitti 1001 - Araştırma
120K008 17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları Harun KUŞLU 01.06.2020 01.06.2023 SOBAG Yürürlükte 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
120K417 Covid-19 Pandemisinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri Fatma Işıl BİLİCAN YURTERİ 1.07.2020 31.12.2020 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
120M859 Açık Kaynak Kodlu Astrodinamik Yazılımına Yönelik Albedo Modülü Geliştirilmesi Demet ÇİLDEN GÜLER 01.02.2021 01.02.2022 MAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
120S758 Prostat Kanserinde Pdl-1 Ekspresyonunun Regülasyonunda, Pi3k ve Jak/Stat Yolaklarının Etkisi Asıf YILDIRIM 15.11.2020 15.05.2021 SBAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
121E207 10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi İbrahim GENÇ 01.11.2021 01.05.2024 EEEAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
121F253 Yarı-Riemannsal Uzay Formlarında 2-Korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar (Imusubmanifolds) Rüya ŞEN 1.11.2021 1.11.2023 MFAG Yürürlükte 3501 - Kariyer
121K037 Helal Ürünlerde Sertifikanın Ve Ürün Özelliklerinin Etkisini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney Dursun YENER 15.06.2021 15.10.2021 SOBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
121K062 ovid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul?Daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme Ayşe POLAT 1.06.2021 1.03.2023 SOBAG Bitti 1002 - Hızlı Destek
121K846 Tüketicilerin Boykot Davranışlarını Anlama: Boykota Katılım ve Yabancı Şirketlerin Sürdürülebilirlik Problemleri ve Dini Orijinlerinin Etkilerini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney Mertcan TAŞÇIOĞLU 01.12.2021 01.12.2022 SOBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
121Z846 Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoksifene Direnç Mekanizmasının Aşılmasında Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptotik Mekanizmanın Potansiyel Terapotik Etkisinin İncelenmesi Pınar OBAKAN YERLİKAYA 1.11.2021 15.05.2023 KBAG Yürülükte 1002 - Hızlı Destek
121Z873 Diyabet Karşıtı Etkisi Bilinen PGC-1alpha Hedefli SR-18292 Molekülünün Tümör Baskılayıcı  Etkisinin Prostat Kanseri Hücre Modellerinde Araştırılması Ümmühan DEMİR 15.11.2021 15.11.2022 KBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
112F291 Üç Boyutlu Kütleçekimi Kuramlarında Dönen Kara Delikler Ve Çift Kopya Mustafa TEK 1.11.2022 1.10.2023 MFAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
122K097 Eski Yunan Tarihyaziminda Dönüm Noktalari Oğuz YARLIGAŞ 01.07.2022 01.07.2023 SOBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
122K722 Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları: Envanter, Analiz (1500-1800) Selim KARAHASANOĞLU 1.03.2023 1.03.2026 SOBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
122M820 Marmara Denizinden Çıkarılan Fibril Yapılı Müsilajın Mueller Matris Polarimetri ve Raman Spektroskopisi İle Karakterizasyonu ve Müsilajdan Biyoplastik Üretiminin Araştırılması Murat KAZANCI 15.12.2022 15.12.2024 MAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
122S028 N-Asetil Sistein (Nac) Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığı?Ndaki Terapötik Etkisinin In Vitro Ve In Vivo Modellerde Araştırılması Nagehan ERSOY TUNALI 15.06.2022 15.06.2025 SBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
122Y136 Horseshoe Adasından (Antarktika) Izole Edilen Mikroalglerin Mikosporin Benzeri Aminoasitleri: Ekstraksiyon, Saflaştırma ve Ekonomik Potansiyelinin Değerlendirilmesi Turgay ÇAKMAK 15.10.2022 15.10.2025 ÇAYDAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
122Z220 Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Gypsophila Eriocalyx Bitkisinden Kanser Karşıtı Aktivite Yönlendirmeli Biyoktif Bileşiklerin İzolasyonu Ve Moleküler Hedeflerinin İn Vitro Ve İn Siliko Olarak Belirlenmesi Ümmühan DEMİR 1.11.2022 1.11.2024 KBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
213M549 Eğrisel Nano-Yüzeylerde Yüzey-Akışkan Etkileşimlerinin İncelenmesi Ali DİNLER 15.03.2014 15.09.2016 MAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
214M235 Betonarme Yapılarda Bölme Duvarların Yapıların Dinamik Davranışlarına Etkilerinin Tam Ölçekli Ve Hasarlı Deneylerle Araştırılması Fuat ARAS 15.04.2015 15.01.2017 MAG Bitti 3501 - Kariyer
214S521 İnsan Antikor Gen Kütüphanelerinin Kurulumu Ve Karakterizasyonu. Işın Nergiz GEREN 01.06.2015 01.06.2017 SBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
217K184 Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri Lütfi SUNAR 1.06.2018 1.09.2020 SOBAG Bitti 1001 - Araştırma
217M617 Güncel Yönetmelikler Öncesi Tasarlanıp İnşa Edilmiş Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Sismik Olarak Güçlendirilmesi Yusuf ŞAHİNKAYA 01.05.2018 01.05.2019 MAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
217S027 Tip 2 Diyabet Tedavisi Için Kriptokrom (Cry) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi Cihan AYDIN 15.07.2018 15.10.2021 SBAG Bitti 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
217S792 Lösemi Hücrelerinde Glut3 Ekspresyonun Düzenlenmesinde Stat3 Aktivasyonunun Rolünün Araştırılması Burcu YÜCEL 15.04.2018 15.03.2020 SBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
217S859 Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması Ümmühan DEMİR 1.05.2018 1.05.2020 SBAG Bitti 3001 - Başlangıç AR-GE
220S224 Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması Burcu YÜCEL 01.04.2021 01.04.2024 SBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
221K159 Duyguların Siyasal Karar Verme Süreçlerinde Kararsız Seçmen Üzerindeki Etkisi Alim YILMAZ 1.04.2022 1.04.2023 SOBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
221S480 Preterm Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme Paketinin Tam Emzirmeye Geçiş Süresi, Emme Başarısı ve Taburculuk Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR 01.06.2022 01.06.2023 SBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
221S893 Salgın Hastalıkların Epidemiyolojik ve Ekonomik Açıdan Matematiksel ve Ajan Tabanlı Yöntemlerle Modellenmesi ve Simülasyonu Hasan GÜÇLÜ 1.06.2022 1.06.2024 SBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma
221Z372 Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde İncelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi Saliha EceACUNER ZORLUUYSAL 15.06.2022 15.06.2025 KBAG Yürürlükte 3501 - Kariyer
222S296 Yüksek ve Düşük Evreli Renal Hücreli Karsinomda Doku Transglutaminazı İzoformlarının İfadesi Asıf YILDIRIM 1.02.2023 1.02.2024 SBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
321S313 Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastaların Prorogresyonuna Yapılandırılmış Egzersiz Programının Etkisi: Randomize Kontrollü Müdahale Çalışması ADEM ATICI 15.01.2023 15.01.2025 SBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma