Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Tamamlanmış BAP Projeleri

31.03.2023 TARİHİNE KADAR İMÜ BAP TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

ID P.Türü Proje Adı Yönetici Birim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
164 Güdümlü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırmacı Alt Yapısının Desteklenmesi  B. A. Tıp Fakültesi 25.07.2012 22.06.2015
167 G. Araştırma Nitroksi Ortamlı Polimerleşme Yöntemi ile Elektroaktif Yan Gruplara ve Fosfazen Çekirdeğine Sahip Polistiren Yıldız Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu M. G. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.11.2012 19.06.2014
168 G. Araştırma Botulinum Nörotoksine Spesifik İnsan Monoklonal Antikorlarının Geliştirilmesi. Prof.Dr. Işın Nergiz Geren Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8.01.2013 17.02.2016
169 G. Araştırma Heusler|Yalıtkan Magneto Tünel Eklemlerin (MTJ) Ara Yüzeylerinde Elektronik Yapının Elektrik Alan İle Değişiminin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Semran İpek Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.11.2012 27.11.2019
174 G. Araştırma Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Asidik Maden Sızıntı Sularından Arsenik Gideriminin Uasb Reaktörde Araştırılması Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.10.2012 12.12.2013
175 Alt Yapı Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Araştırma Laboratuvarı Alt Yapısının Kurulumu Prof.Dr. Işın Nergiz Geren Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5.02.2015 19.10.2016
176 G. Araştırma Leptospiroz Tanısında Kullanılacak Qpcr Kiti Geliştirilmesi Prof.Dr. Haluk Vahaboğlu Tıp Fakültesi 17.12.2012 2.12.2015
183 B. Etkinlik ACE 2012 (10th International Congress On Advances İn Civil Engineering) Sempozyumuna Ve Beraberinde Yapılan Concrete Bridge Workshop’a Katılım Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3.10.2012 28.02.2013
185 G. Araştırma İnorganik Azot Kaynağındaki Değişime Cevapta Bitki Köklerinde Hücresel Redoks Değişimi Ve Azot Asimilasyon Yolları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Doç.Dr. Turgay Çakmak Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.12.2012 8.04.2015
199 B. Etkinlik İngilterede Düzenlenen Receptıon Of Law Konulu Uluslararası Toplantıya Sunum Yapmak Üzere Katılma Prof.Dr. M. H. Hakeri Hukuk Fakültesi 13.09.2012 28.02.2013
223 K. Dışı Teşvik Ülkemizdeki Bazı Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Mikroalglerden Biyozidel Hammaddesi Üretimi Doç.Dr. Turgay Çakmak Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 30.10.2012 17.03.2015
278 G. Araştırma Deneysel Olarak Oluşturulan Renal İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Böbrek Hasarına Karşı Nigella Sativanın Koruyucu Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Turhan Çaşkurlu Tıp Fakültesi 9.01.2013 1.08.2014
279 G. Araştırma Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Hepatik Rezeksiyon Sonrası Quersetin Uygulamasının Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi M. K. Tıp Fakültesi 9.01.2013 15.12.2014
280 G. Araştırma Kronik Anti-Depresan Tedavinin, Farklı Beyin Bölgelerinde BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) Ekspresyon Seviyelerine Etkisinin Cinsiyet Farkına Göre Farklı Rat Stres Modellerinde Kıyaslanması. Doç.Dr. Şule Öncül Tıp Fakültesi 10.12.2013 17.02.2016
285 K. Dışı Teşvik Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik Ve Miksotrofik Denitrifikasyon Performansının Membran Biyoreaktörlerde İncelenmesi Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8.03.2013 17.04.2014
287 Alt Yapı Mikrocerrahi Eğitimi Ve Geliştirme Projesi B. A. Tıp Fakültesi 9.01.2013 22.06.2015
290 Alt Yapı Bilgisayar Kontrollü Sıcaklığa Bağlı Elektronik Ve Manyetoelektronik Ölçüm Sistemi Doç.Dr. Hüseyin Kurt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 12.03.2013 25.09.2014
293 G. Araştırma Deneysel Prostat Kanseri Modelleri Oluşturmak İçin Prostat Kanseri Hücre Hatlarının Laboratuvar Ortamında Büyütülmesi, Pasajlanması Ve Hücre Bankasının Kurulması Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kısaayak Çollak Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 26.02.2014 2.12.2015
301 Sempozyum 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi (11. Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management) Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 11.10.2013 18.02.2014
302 Süreli Yayın Destek Gelibolu Kitabı Basımı (GALLIPOLI History, Legend and Memory) Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 4.03.2013 15.07.2013
310 B. Etkinlik İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü ve Yahya b. Ömer el-Endülüsi’nin Ahkâmu’s-Sûk Adlı Eseri Doç.Dr. Faruk Bal Siyasal Bilgiler Fakültesi 8.01.2013 14.05.2013
313 Süreli Yayın Destek Sanat ve Tasarım Fakültesi "Medeniyet Sanat" Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 17.06.2013 17.02.2016
319 Güdümlü İMÜ Medeniyet Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi Prof.Dr. Hamza Ateş Siyasal Bilgiler Fakültesi 4.03.2013 17.03.2015
320 B. Etkinlik Iı. Türk Japon Ceza Hukuku Sempozyumuna Katılım Ve Sunum Yapma Prof.Dr. M. H. Hakeri Hukuk Fakültesi 17.04.2013 18.02.2014
322 B. Etkinlik Türkiye'de İktisadi Gelişme ve Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Projesi Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 17.05.2013 1.08.2013
327 G. Araştırma TDST-Tehdit Değerlendirme Silah Tahsis Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Hocaoğlu Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 24.07.2014 17.02.2016
333 Güdümlü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deney Hayvanları ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Alt Yapı Projesi Doç. Dr. İbrahim Akalın Tıp Fakültesi 4.03.2013 6.04.2016
338 Ulusal Katılımlı Radyasyon Zırhlamasında Kurşuna Alternatif Bir Madde Olarak Bor ve Vermikülit katkılı Maddelerin incelenmesi Prof.Dr. M. Nureddin Türkan Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 17.03.2016 8.02.2017
339 G. Araştırma Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Grafiklere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şahinkaya Eğitim Bilimleri Fakültesi 26.06.2013 4.02.2015
342 G. Araştırma Yaşam Felsefesi ve Yaşamdan Memnuniyet Prof. Dr. Gülfettin Çelik Siyasal Bilgiler Fakültesi 12.04.2013 4.08.2015
343 B. Etkinlik Ulslar Arası Deprem Mühendisliği Kanferansına Katılım Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 20.05.2013 18.06.2013
344 B. Etkinlik 4’ Üncü İslamofobi Konferansı: Teoriden Sistematiğe İslamofobi’nın Dökümantasyonu Konferansı (Fourth Islamophobia Conference: From Theorizing Islamophobia To Systematic Dokumantation) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Elik Siyasal Bilgiler Fakültesi 15.04.2013 21.04.2015
348 B. Etkinlik Denizli-İlbadı Mezarlığı Kazısı: Namazgah Ve Buluntuları Üzerine Prof.Dr. Kadir Pektaş Edebiyat Fakültesi 22.04.2013 12.12.2013
350 B. Etkinlik Rekürren Aftöz Stomatitli Hastalarda Artmış İnsülin Direnci  Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 31.05.2013 17.09.2013
353 Alt Yapı T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ameliyathanesinde Eğitim Ve Araştırma Amaçlı Pediatrik Endoskopik Sistemleri Altyapı Kurulum Projesi Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa Tıp Fakültesi 5.04.2013 28.02.2014
354 G. Araştırma Boyar Madde İçeren Atıksuların Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtılması Prof.Dr. Özgür Aktaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5.07.2013 1.08.2014
357 T.Uzmanlık Akne Vulgarisin Farklı Lezyonları Arasında Toll Like Reseptör 2(TLR-2),Toll Like Reseptör-4(TLR-4) Ve Antimikrobiyal Peptid Düzeylerinin Karşılaştırılması Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 1.10.2013 23.10.2014
358 Süreli Yayın Destek Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Türk Sivil Toplum Örgütlerinin Tutumları Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ermağan Siyasal Bilgiler Fakültesi 2.10.2013 24.10.2014
359 B. Etkinlik İşitme Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Farklı Kemik Çimentolarının Dirençlerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 12.04.2013 18.06.2013
360 G. Araştırma Bilgisayarla Görme Metotları ile Parkinson Hastalığının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Oktay Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 14.06.2013 16.09.2015
362 G. Araştırma Arabistan'da Osmanlı İdaresi: Suudiler, Reşidiler ve Osmanlılar, 1870-1924 Doç.Dr. M. Talha Çiçek Edebiyat Fakültesi 20.06.2013 21.04.2015
363 Alt Yapı Nano Gözenekli Sensör Hazırlanması, Cam Kaplı Elektrot Üretimi Ve İletken Polimer Sentezi Doç.Dr. Kaan Keçeci Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 20.05.2013 13.11.2014
364 G. Araştırma Silioretinal Arter Etyopatogenezinde Tromboza Yatkınlık Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Doç.Dr. İbrahim Akalın Tıp Fakültesi 10.06.2013 28.01.2015
366 G. Araştırma Metal/Organik Bileşik/İnorganik Yarıiletken Kontak Yapıların Elektronik Ve Optik Özelliklerinin Araştırılması Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4.07.2013 26.02.2015
373 Sempozyum XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 24.10.2013 28.01.2015
374 B. Etkinlik Asimetrik Uluslararası Ticaret Maliyetlerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Vural Siyasal Bilgiler Fakültesi 17.05.2013 21.04.2015
375 Alt Yapı T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bronkoskopi Ünitesinde Eğitim Ve Araştırma Amaçlı Bronkoskopi Sistemleri Altyapı Kurulum Projesi Doç.Dr. Asiye Kanbay Tıp Fakültesi 28.05.2013 4.06.2015
377 Alt Yapı Egzersiz Ve Metabolizma Araştırma Laboratuarı Prof.Dr. Güler Öztürk Tıp Fakültesi 21.03.2014 19.04.2017
378 Güdümlü T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne Onkolojik Girişimsel Radyoloji Tanı Ve Tedavi Ünitesi Kurulumu Projesi Prof.Dr. Murat Acar Tıp Fakültesi 22.05.2013 21.04.2015
379 Sempozyum Uluslararası Yarıiletken Bilimi Ve Teknoloji Konferansı (International Semiconductor Science And Technology Conference) Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 25.09.2013 4.06.2014
382 Alt Yapı İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşitme Problemleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı Altyapı Kurulum Projesi Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 20.02.2014 4.02.2015
383 Alt Yapı T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde Eğitim Ve Araştırma Amaçlı Doppler Ultrasonografi Ünitesi Kurulum Projesi Prof.Dr. Murat Acar Tıp Fakültesi 22.05.2013 26.02.2015
384 Ortaklı Proje Türk TV Dizilerinin Türkiye İmajı Ve Turizme Etkileri: Doğu Avrupa Örneği  Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Siyasal Bilgiler Fakültesi 20.08.2013 19.06.2014
385 B. Etkinlik Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Websitelerinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen Eğitim Bilimleri Fakültesi 20.06.2013 25.09.2013
386 Alt Yapı Radyofrekans Lezyon Jeneratörü Alt Yapısı Ve Stereotaktik Cerrahi Altyapı Kurulması Prof.Dr. Mehmet Erşahin Tıp Fakültesi 20.06.2013 3.04.2018
387 B. Etkinlik Kükürt-Kireçtaşı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesiyle Nitrifiye Edilmis Evsel Atıksuların Denitrifikasyonu Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15.05.2013 18.06.2013
389 B. Etkinlik 1929 Ekonomik Krizinde İstanbul Ve Krizin Çözümüne Türk Usulü Katkı: Ucuzluk Kuponları  Prof.Dr. Hamdi Genç Siyasal Bilgiler Fakültesi 9.05.2013 26.02.2015
390 G. Araştırma Orta Ve Doğu Avrupa’da, Orta Asya'da Asimile Olan Tarihi Türk Halkları Ve Kavimleri Üzerine Dilbilimsel Bir İnceleme. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aydemir Edebiyat Fakültesi 7.08.2013 13.01.2016
397 Güdümlü Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4.07.2013 2.03.2016
401 G. Araştırma Organ Tümörlerinin Tümorogenez Yolakları Üzerindeki Güncel Protein Ürünlerinin Varlıklarının Saptanması, Mevcut Klinikopatolojik Faktörlerle Olası İlişkileri Ve Prognostik- Hedef Teropotik Kıymetleri Prof.Dr. Abdullah Aydın Tıp Fakültesi 24.09.2013 4.05.2016
403 B. Etkinlik Türkiye’deki Psikoterapistlerin Profesyonel Gelişim Süreçleri Doç.Dr. Işıl Bilican Edebiyat Fakültesi 20.06.2013 4.06.2014
405 B. Etkinlik Dünya Petrol Fiyatındaki Oynaklığın Gelişen Asya Ülkelerinde Toplam Ekonomik Aktivite Üzerindeki Etkisi Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Siyasal Bilgiler Fakültesi 15.07.2013 17.09.2013
407 B. Etkinlik Gaas Temelli Schottky Diyotların Karakteristikleri Üzerine ALD Metoduyla Büyütülen Al2O3 İnce Tabakasının Etkisi Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 21.06.2013 25.09.2013
412 G. Araştırma Eğrisel Nano Yüzeylerde Kayma Sınır Koşullarının Teorik Ve Hesaplamalı İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Dinler Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.07.2013 2.12.2015
415 B. Etkinlik Birleşmeli Cebirlerde Çaprazlanmış Modüller İçin Braiding Kavramı Ve İlgili Konular H. A. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.08.2013 17.04.2014
416 G. Araştırma HIV Enfeksiyonu Taşıyan Hastaların Kulak Serümenlerinin HIV Enfeksiyonunu Açısından Bulaştırıcılığının Araştırılması Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 21.08.2013 28.08.2014
418 B. Etkinlik Global Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Heterojen Ektisi: Firma Bazlı Veri İle Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir Turizm Fakültesi 19.09.2013 12.12.2013
420 T.Uzmanlık Endometrium hiperplazileri ve endometrioid tip adenokarsinomlarında MLH-1, ARID1A, PTEN, β katenin, bax ve bcl-2 ekspresyonlarının değerlendirilmesi  Prof.Dr. Abdullah Aydın Tıp Fakültesi 24.10.2013 15.12.2014
422 Sempozyum Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (Genetic Diseases of Adults) Doç.Dr. İbrahim Akalın Tıp Fakültesi 28.11.2013 19.06.2014
423 B. Etkinlik WETPOL 2013 Konferansında Sözlü Sunum Projesi Prof.Dr. Özgür Aktaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3.09.2013 27.11.2013
426 G. Araştırma Psödoeksfolyasyon Glokomu Etyopatogenezinde MEFV Gen Mutasyonlarının Araştırılması Doç.Dr. R.  Karadağ Tıp Fakültesi 13.12.2013 8.06.2016
429 B. Etkinlik 13. Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Konferansı Doç.Dr. Mehmet Mert Sunar Edebiyat Fakültesi 10.10.2013 8.04.2015
431 T.Uzmanlık Psoriazis Vulgaris Hastalarında Fototerapi, Asitretin Ve Metotreksat Tedavisinin Glutatyon S- Transferaz (GSTT1 , GSTM1, GST K1, GSTP1 VE GSTO1), CYP1A1, CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisi Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 20.12.2013 4.02.2015
432 K. Dışı Teşvik Divalent Metal İyonlarının Tayininde Kullanılmak İçin Gözenekli Membran Hazırlanması ve Karakterizasyonu Doç.Dr. Kaan Keçeci Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.02.2015 7.06.2017
435 Ortaklı Proje Sosyal Ağ üzerinde Veri Analizi Doç.Dr. Şadi Evren Şeker Siyasal Bilgiler Fakültesi 3.12.2013 17.02.2016
439 B. Etkinlik 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na katılım Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10.10.2013 12.12.2013
441 G. Araştırma Ameliyat Öncesi İmmünonitrüsyon İle Beslenen Mide Kanserli Hastalarda Tümör İnfiltratif Lenfositlerin Miktarında Ve Tümör Anjiyogenezinde Değişim  Prof.Dr. Sinan Yol Tıp Fakültesi 22.11.2013 22.06.2015
443 B. Etkinlik Kazakistan'daki Türk Okullarının İşlevi Dr. Öğr. Üyesi Sevil Piriyeva Turizm Fakültesi 24.09.2013 12.12.2013
448 G. Araştırma Betonarme Binalar için Uygulanan Güçlendirme Tekniklerinin Etkilerinin Araştırılması  Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.12.2013 8.04.2015
449 T.Uzmanlık Sıfır-İskemi Parsiyel Nefrektomi Modelinde, 3 Farklı Hemostatik Ajanın Etkinlik Ve Güvenilirlik Açısından Karşılaştırılması Prof.Dr. Bülent Erol Tıp Fakültesi 4.07.2014 16.03.2016
450 B. Etkinlik Türk Üniversiteleri İçin Web Tabanlı Olarak İtibar İndeksinin Oluşturulması Doç.Dr. Şadi Evren Şeker Siyasal Bilgiler Fakültesi 3.12.2013 26.02.2015
451 Sempozyum Uluslararası İpekyolu Kongresi Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 11.10.2013 12.12.2013
452 T.Uzmanlık Deneysel Olarak Oluşturulan Yakın Kafa Travmasında Dalteparinin Nöroprotektif Etkilerinin İncelenmesi Prof.Dr. Melek Güra Çelik Tıp Fakültesi 26.11.2013 21.04.2015
454 B. Etkinlik Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Marmara Bölgesi Örneği Araştırması Prof.Dr. Tarkan Oktay Siyasal Bilgiler Fakültesi 26.11.2013 17.04.2014
456 T.Uzmanlık Prelingual Non-Sendromik Sensörinöral İşitme Kaybı Bulunan Hastalardaki Genetik Mutasyonların Ve Epigenetik Modifikasyonların Araştırılması Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 24.12.2013 22.06.2015
458 Süreli Yayın Destek Büyük Doğu Kapaklarında Toplum, Portreler Ve Gençlik Doç.Dr. Turgay Anar Edebiyat Fakültesi 23.12.2013 28.08.2014
464 B. Etkinlik Yeni Jenerasyon Nükleer Güç Sistemleri Ve Akkuyu (Türkiye) Nükleer Güç Reaktörü Tesisleri  Prof.Dr. M. Nureddin Türkan Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 22.11.2013 17.07.2014
465 B. Etkinlik Faiz, Kur ve Makro Ekonomik Performans Prof.Dr. Seyfettin Erdoğan Siyasal Bilgiler Fakültesi 19.12.2013 28.02.2014
468 B. Etkinlik Sanat, Tasarım ve Manipulasyon Sempozyumu Doç.Dr. Doğan Arslan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 9.12.2013 17.07.2014
475 G. Araştırma Enerji Arz Güvenliği ve Politika Oluşturma: Türkiye Örneği Ö. Ö. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 22.01.2014 22.06.2015
478 T.Uzmanlık Ratlarda Rokuronyum İle İndüklenen Akciğer Mast Hücrelerindeki Değişime Sugammadeksin Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Melek Güra Çelik Tıp Fakültesi 13.12.2013 21.04.2015
480 Fikri Mülkiyet İstanbul Medeniyet Üniversitesi Marka Başvuruları  Prof.Dr. Işın Nergiz Geren Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 16.01.2014 4.02.2015
481 Sempozyum Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Temalı Uluslararası Sempozyum Projesi Prof.Dr. Hayrunnisa Alan Edebiyat Fakültesi 5.05.2015 17.02.2016
482 G. Araştırma Psöriazis Hastalarında Serumda Biyokimyasal Belirteçlerin Düzeyleri (Gas 6, Omentin, Nesfatin, ,Vasfin, Chemerin, Fetuin A,Endocan Ve Micro RNA) A. E. T. Tıp Fakültesi 24.01.2014 21.06.2016
486 G. Araştırma Ney Çalgısında Farklı Yapım Teknikleri ve İcra İlişkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Ali Tan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 4.09.2014 21.12.2016
487 B. Etkinlik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Grafikler İle İlgili Duyguları Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şahinkaya Eğitim Bilimleri Fakültesi 22.01.2014 28.02.2014
490 Sempozyum Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu (I) – Yeni Türk Borçlar Kanunu – Viyana Konvansiyonu (CISG); Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Çevre Hukuku www.icls.gen.tr  Prof.Dr. Ümit Gezder Hukuk Fakültesi 13.03.2014 21.12.2016
494 T.Uzmanlık Meme İnvaziv Duktal Karsinomlarında Epitelyal-Mezenkimal Transizyon Ve Kanser Kök Hücresi Belirteçleri Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi Ve Prognostik Faktörlerle İlişkisi Prof.Dr. Abdullah Aydın Tıp Fakültesi 28.02.2014 2.03.2016
496 Alt Yapı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 7.03.2014 4.02.2015
499 T.Uzmanlık Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı (Aaa) Çocukların Gastrointestinal Sisteminde Biriken Amiloidin Anorektal Manometri Değerlerine Etkisi Prof.Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa Tıp Fakültesi 17.04.2014 6.04.2016
500 T.Uzmanlık Gastroözofageal Reflü İle Uyumlu Klinik Bulguları Olan Yenidoğanlarda Çok Kanallı İntraluminal İmpedans Ve Ph Monitorizasyonun Birlikte Kullanımı İle Gıda Isısının Özofagus Motilitesine Etkisi Prof.Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa Tıp Fakültesi 17.04.2014 6.04.2016
503 Güdümlü Sosyal Bilimlerin Toplumsal Ve Kamusal Alanlardaki İşlerliği Projesi Prof.Dr. Seyfettin Erdoğan Siyasal Bilgiler Fakültesi 6.03.2014 16.09.2015
504 B. Etkinlik “‘Benim Vezirim’: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadaretini Sultan Iıı. Ahmed’in Mektuplarından Okumak” Projesi Prof.Dr. Selim Karahasanoğlu Edebiyat Fakültesi 10.06.2014 8.04.2015
506 Fikri Mülkiyet Elektrokimya Araştırmaları Sonucunda Geliştirilen Nanoelektrodların Üretim Sürecinin Uluslararası Patent İncelemesi Ve Başvurusunun Yapılması Doç.Dr. Kaan Keçeci Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.02.2015 20.09.2016
512 B. Etkinlik Değişken Katsayılı Doğrusal Olmayan Kantil Regresyon Modelleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Akdeniz Duran Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.04.2014 21.04.2015
515 G. Araştırma Testis İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Çoklu Antioksidan İle Thymoquinone’nun Etkinliğinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Bülent Erol Tıp Fakültesi 12.09.2014 20.10.2015
517 Sempozyum Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Maden Hukuk Fakültesi 21.04.2014 8.04.2015
518 Alt Yapı İstatistik Bölümünün Geliştirilmesi İçin Bilgisayar Sistemi Ve İstatistik Eğitimi İçin SPSS Programının Alınması. Dr. Öğr. Üyesi Esra Kürüm Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4.04.2014 17.03.2015
519 B. Etkinlik Boylamsal Veri Setleri İçin Zaman-Değişkenli Bağlantılı Modeller  Dr. Öğr. Üyesi Esra Kürüm Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4.04.2014 28.01.2015
520 B. Etkinlik Güney Kore'de Düzenlenen "Taş Ve Toprak Mimarı Mirasının Korunması Üzerine Uluslararası Konferans" İsimli Bilimsel Etkinliye Katılım Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 12.05.2014 19.06.2014
523 B. Etkinlik Beçin Kalesi Kazılarında Ortaya Çıkarılan Çiftlik  Prof.Dr. Kadir Pektaş Edebiyat Fakültesi 7.04.2014 19.06.2014
525 T.Uzmanlık İskemik İnmede Chemerin Düzeylerinin Aterosklerozdaki Rolü Ve İnme Prognozuna Etkisi A. K. Tıp Fakültesi 24.06.2014 21.04.2015
526 T.Uzmanlık İskemik İnme Tanı Ve Prognozunda Apelin’in Rolü Var Mı? A. K. Tıp Fakültesi 24.06.2014 21.04.2015
533 B. Etkinlik İslami Finans Sektöründe Nakit Vakıf Transferi Uygulaması: Endonezya Örneği Projesi Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 10.04.2014 17.07.2014
536 B. Etkinlik Gem İmgelerindeki Fe3o4 Nano Parçacıkların Bölütlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Vural Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.05.2014 4.02.2015
537 B. Etkinlik Yenilikçi Kükürt-Bazlı Ototrofik Membran Biyoreaktör İle İçme Sularında Denitrifikasyon Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 22.04.2014 17.07.2014
541 Güdümlü Dünya Üniversiteleri ile İşbirliğini Geliştirme Kongresi www.tache2014.org Prof.Dr. Orhan Alimoğlu Tıp Fakültesi 10.04.2014 21.04.2015
549 Güdümlü Sosyal Bilimler Alanında Lisansüstü Eğitim Ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Prof.Dr. Bilal Eryılmaz Siyasal Bilgiler Fakültesi 28.05.2014 21.04.2015
552 B. Etkinlik Lie Cebirlerde Nil(n)-modüller H. A. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 16.05.2014 17.03.2015
554 B. Etkinlik Psikopatolojik Semptomlar, Hayat Kalitesi Ve Odaklanmış Dikkat Meditasyonu Arasında Bir İlişki Var Mıdır? Doç.Dr. Işıl Bilican Edebiyat Fakültesi 30.06.2014 21.04.2015
556 Ortaklı Proje 3 Boyutlu Ekokardiyografi İle Atrial Septal Kese Değerlendirilmesi Doç.Dr. Serkan Bulur Tıp Fakültesi 5.06.2014 15.12.2014
557 B. Etkinlik Doğrusal Olmayan Değişken Parametreli Modeller Ve Bu Modellerin Bir Fotosentez Çalışmasına Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Esra Kürüm Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10.06.2014 26.02.2015
559 B. Etkinlik Otosklerozis Ve Stapes Cerrahisi Prof.Dr. Muhammet Tekin Tıp Fakültesi 15.05.2014 28.08.2014
560 B. Etkinlik Inverting Papilloma Cerrahisine Endoskopik Yaklaşım Prof.Dr. Lokman Uzun Tıp Fakültesi 15.05.2014 28.08.2014
561 B. Etkinlik Kıkırdak Greft İle Mastoid Kavite Obliterasyonu: 54 Olgunun Değerlendirilmesi Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 14.05.2014 28.08.2014
563 B. Etkinlik Örgütsel Politika Ve Örgütsel Bağlılığın Kamu Kurumlarında Bütçesel Bolluk Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Yılmaz Turizm Fakültesi 14.05.2014 26.02.2015
566 B. Etkinlik Xıx. Yüzyılda Henryk Sienkiewicz’in Muzikacı Yanko Adıyla Türkçeye Tercüme Edilen Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Doç.Dr. Ahmet Koçak Edebiyat Fakültesi 20.06.2014 17.07.2014
568 G. Araştırma Epileptik Nöbetlerin Ve Psikojenik Nöbetlerin Ayırımında 64 Kanallı EEG Kullanımı Doç.Dr. Asuman Orhan Varoğlu Tıp Fakültesi 1.09.2014 8.05.2019
571 G. Araştırma Medikal Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarında Uzun Süreli EEG Video-Monitorizasyon İle Hastaya Özel Tedavileri Belirleme Doç.Dr. Asuman Orhan Varoğlu Tıp Fakültesi 3.09.2014 8.05.2019
574 B. Etkinlik Scfv Maya Display Kütüphanelerinden Botulinum Nörotoksin’i Nötralize Eden Yüksek Afiniteli Antikorların Geliştirilmesi Prof.Dr. Işın Nergiz Geren Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.06.2014 17.07.2014
575 G. Araştırma Aydın Menderes'in Siyasi Kişiliği Doç.Dr. İdris Demir Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.08.2014 4.02.2015
576 B. Etkinlik Tek Kesili Laparoskopik Kolesistektomide Hasta Memnuniyeti Ve Uzun Dönem Sonuçları. A. T. A. Tıp Fakültesi 10.06.2014 4.06.2015
577 B. Etkinlik 20. Dünya Tıp Hukuku Kongresine Katılım Ve Sunum Yapma Prof.Dr. M. H. Hakeri Hukuk Fakültesi 20.06.2014 17.03.2015
582 B. Etkinlik Simülasyon Teknolojileri Sempozyumu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Hocaoğlu Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 22.07.2014 26.02.2015
583 B. Etkinlik Uluslararası Matematik Ders Kitaplarını Araştırma Ve Geliştirme Konferansına Katılım Prof.Dr. Cengiz Alacacı Eğitim Bilimleri Fakültesi 20.06.2014 11.09.2014
591 B. Etkinlik Saçtırma Metoduyla Hazırlanan Ni/N-Gan Diyotların Elektriksel Özellikleri Üzerine Isıl Tavlamanın Etkisi  Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.08.2014 24.10.2014
592 B. Etkinlik Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemindeki Reformun Getirdiği Modelin Analizi Prof.Dr. Tarkan Oktay Siyasal Bilgiler Fakültesi 24.07.2014 23.10.2014
593 B. Etkinlik Akne Vulgaris Hastalarında İzotretinoinin Farklı Dozlarının Hipofiz Hormonlarına Etkisi (The Effect Of Different Doses Of Isotretinoin On Pituitary Hormones İn Patients With Acne Vulgaris)  Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 23.07.2014 13.11.2014
595 Doktora Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Makroekonomik Etkileri: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine İnceleme Prof.Dr. Seyfettin Erdoğan Siyasal Bilgiler Fakültesi 27.06.2016 20.09.2016
598 B. Etkinlik Dansil Uç Gruplarına Sahip Fosfazen Merkezli Altı-Kollu Poli(ε-Kaprolakton) Yıldız Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal İyonu Sensörü Uygulamalarında Kullanılması M. G. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 25.08.2014 26.02.2015
601 B. Etkinlik Genelleştirilmiş Farka Dayalı Liu Tipi Tahmin Edicilerin Bağımlı Hata Yapısı Altında Etkinliği  Dr. Öğr. Üyesi Esra Akdeniz Duran Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 7.08.2014 16.09.2015
608 B. Etkinlik Dissection Of Antioxidant Response İn Arabidopsis Thaliana Roots İn Response To Different İnorganic Nitrogen Sources Doç.Dr. Turgay Çakmak Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28.10.2014 28.01.2015
612 B. Etkinlik Değişmeli Cebirlerde 2-Kuadratik Modüller H. A. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15.08.2014 17.03.2015
615 B. Etkinlik İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Çevresine Yönelik Algıları A. S. A. Tıp Fakültesi 11.08.2014 8.04.2015
621 B. Etkinlik Değere Dayalı Sosyoloji İhtiyacı Prof.Dr. Sami Şener Siyasal Bilgiler Fakültesi 8.09.2014 8.04.2015
622 B. Etkinlik Borsa İstanbul’daki Ramazan Ayı Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir Turizm Fakültesi 1.10.2014 26.02.2015
625 B. Etkinlik Alternatif Bir Gama Işını Zırhlama Malzemesi Olarak Vermikülitin İncelenmesi Prof.Dr. M. Nureddin Türkan Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 26.09.2014 15.12.2014
626 B. Etkinlik 18. Yüzyılda İstanbul Patrikhanesinin Finansal İlişkileri Dr. Öğr. Üyesi Elif Bayraktar Tellan Edebiyat Fakültesi 15.09.2014 15.12.2014
627 B. Etkinlik Askeri Harcamaların Yakınsamasının ESTAR Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle İncelenmesi Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Siyasal Bilgiler Fakültesi 29.09.2014 26.02.2015
630 K. Dışı Teşvik İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklen Afetler Sonrasında Uzman Doktorların En Hızlı Sekılde Ihtıyaç Duyulan Hastaneye Çevırım Içı Yönlendırılmelerı Teşvik Projesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Oktay Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 16.09.2014  
636 B. Etkinlik Beşeri Sermayeden Sosyal Sermayeye: Sosyal Sermayenin Kentsel Toplumun Sürdürülebilirliği Katkısı Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 17.11.2014 28.01.2015
637 Y.Lisans "Lale Devri"nin Lale'si: Çiçek Üzerinden Dönem Sorgulaması Prof.Dr. Selim Karahasanoğlu Edebiyat Fakültesi 14.04.2015 8.03.2017
638 B. Etkinlik Sonsuz Matrisler ve Invariant Ortalama Doç.Dr. Rahmet Savaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 24.10.2014 26.02.2015
639 B. Etkinlik Tarihi Yapıların Depreme Karşı Korunması için Yenilikçi Teknolojiler Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.11.2014 15.12.2014
640 B. Etkinlik Öğretmen Adaylarının Grafik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şahinkaya Eğitim Bilimleri Fakültesi 22.12.2014 17.03.2015
643 G. Araştırma Agresif Prostat Kanseri Etyolojisinde Mirna Ve Treg İlişkisinin Araştırılması Prof.Dr. Muhammet İhsan Karaman Tıp Fakültesi 9.02.2015 8.06.2016
646 B. Etkinlik Sanal Kaytarma Davranışlarında Örgütsel Adalet Algısının Rolü Prof.Dr. Hamza Ateş Siyasal Bilgiler Fakültesi 17.11.2014 28.01.2015
648 B. Etkinlik Türkiyedeki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri İle Kardeş Şehir İlişkileri Prof.Dr. Tarkan Oktay Siyasal Bilgiler Fakültesi 18.11.2014 17.03.2015
650 B. Etkinlik Şehir Kimliği Ve Sosyoekonomik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme Kırşehir Örneği Prof.Dr. Seyfettin Erdoğan Siyasal Bilgiler Fakültesi 17.11.2014 17.03.2015
653 T.Uzmanlık Malign Melanom Displastik Nevüs Banal Nevüs Normal Ciltlerde MMP9 MMP13 MMP21 VE TIMP1 Ekspresyonu  Prof.Dr. Abdullah Aydın Tıp Fakültesi 13.02.2015 19.07.2016
654 Ulusal Katılımlı Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı Amacıyla Dinamik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi Ve Ozonlama Prosesiyle Birlikte Kullanımı Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 12.02.2015 2.03.2016
655 Süreli Yayın Destek Dünya Siyasetinde Afrika 1 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ermağan Siyasal Bilgiler Fakültesi 6.02.2015 20.10.2015
656 G. Araştırma Ric8B proteininin Golgi Organeli ile Etkileşiminin İncelenmesi Prof.Dr. Güler Öztürk Tıp Fakültesi 5.03.2015 4.04.2017
658 T.Uzmanlık İskemik serebrovasküler olay takibinde Endocanın prognostik değeri Doç.Dr. Asuman Orhan Varoğlu Tıp Fakültesi 26.03.2015 19.04.2019
659 G. Araştırma Mavera Dergisi Ve Türkiye'de Sosyo-Politik Biçimlenme Üzerindeki Etkileri Doç.Dr. Ömer Say Edebiyat Fakültesi 24.03.2015 19.10.2016
665 B. Etkinlik Bazı Çift-Çift Ba İzotoplarının Özelliklerinin Etkileşen Bozon Modeli (IBM) Ve Asimtotik Iterasyon Metodu (AIM) İle Hesaplanması: X5 Davranışı Prof.Dr. M. Nureddin Türkan Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15.05.2015 16.09.2015
668 T.Uzmanlık Larenksin Benign Premalign Ve Malign Lezyonlarında miRNADüzeylerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Lokman Uzun Tıp Fakültesi 21.04.2015 21.06.2016
669 B. Etkinlik AlSiyasah AlShariyah Yönetimi: Ekonomik Kalkınma Projesi Doç.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Siyasal Bilgiler Fakültesi 20.02.2015 4.08.2015
670 B. Etkinlik Psoriasis Vulgaris Hastalarında Fototerapi Tedavisinin CYP 450 ve GST İzoenzimlerinin Ekspresyonuna Etkisi Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 18.03.2015 5.01.2016
674 G. Araştırma Mikozis Fungoidesli Hastalarda CYP1B1 Gen Polimorfiziminin Fototerapi Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Sitokrom P450 Enzim CYP1A1 CYP1B1 ve CYP2E1 Ekspresyonlarına Etkisinin İmmünohistokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ Tıp Fakültesi 13.04.2015 4.04.2017
676 T.Uzmanlık Orta-Ağır Bronşiyolitli Hastalarada Miyokard Tutulumu Ve Serum BNP'nin Prediktif Değeri Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen Besli Tıp Fakültesi 9.11.2015 18.10.2018
677 T.Uzmanlık Displazi İçeren Kolorektal Adenom Ve Kolorektal Karsinomlarda Beclin-1,CEA, Bax Ve Bcl-2 Salınımı Ve Patolojik Parametrelerle İlişkisi Prof.Dr. Abdullah Aydın Tıp Fakültesi 1.04.2015 20.09.2016
678 G. Araştırma Glıal Tümörlü Hastalarda Mgmt Pten Rassf1a Ve Socs3 Gen Modıfıkasyonlarının Araştırılması Doç.Dr. Berna Demircan Tıp Fakültesi 20.01.2016 15.01.2019
681 B. Etkinlik Alzheimer Hastalığı İçin Olası Bir Tedavi Ajanı Olarak Omega3  A. S. A. Tıp Fakültesi 4.05.2015 20.10.2015
686 B. Etkinlik Anaerobik Kesikli Reaktörlerde Azo Boyaların Biyodegredasyonu  Prof.Dr. Özgür Aktaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.03.2015 16.09.2015
687 B. Etkinlik Piren Gruplarına Sahip Polistiren Kopolimerinin Sentezi Ve Anyon Sensör Uygulamaları M. G. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.03.2015 5.01.2016
688 B. Etkinlik Bosnadaki İslami Yazmaları Kataloglama Çalışmaları: Teşan Ve Travnik Koleksiyonları  Prof.Dr. Sadık Yazar Edebiyat Fakültesi 3.04.2015 4.08.2015
689 Süreli Yayın Destek "Medeniyet Medical Journal" İsimli Süreli Bilimsel Tıp Dergisinin Yayınlanması Prof.Dr. Mustafa Samastı Tıp Fakültesi 20.03.2015 2.12.2015
691 B. Etkinlik Yumuşak Güç Bağlamında Türkiye'deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İşbirlikleri Prof.Dr. Tarkan Oktay Siyasal Bilgiler Fakültesi 24.03.2015 4.08.2015
692 B. Etkinlik Information Extraction From Vibration Data A Time Series Approach Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Genç Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 19.03.2015 7.05.2015
693 B. Etkinlik Yaratıcı Drama Yolu İle Deyimlerin Öğretilmesi İleri Düzey Yabancı Dil Türkçe Dersleri İçin Örnek Oluşumu  Dr. Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen Eğitim Bilimleri Fakültesi 18.03.2015 16.09.2015
695 G. Araştırma Cezayir Milli Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserlerin Katalogu Prof.Dr. Sadık Yazar Edebiyat Fakültesi 22.04.2015 17.02.2016
697 B. Etkinlik Dini İnançların Kadınların Çalışma Kararları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Bazı Bulgular Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Siyasal Bilgiler Fakültesi 14.04.2015 4.08.2015
698 B. Etkinlik Yarı 2-Kuadratik Modüller H. A. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8.04.2015 2.12.2015
700 B. Etkinlik Ahlak-Merkezli Bir Medeniyet İmkanı Ve İslamın Katkısı Prof.Dr. Hamza Ateş Siyasal Bilgiler Fakültesi 9.04.2015 20.10.2015
703 B. Etkinlik Kısmi Lineer Modellerde Farka Dayalı Ağırlıklı Karma Hemen Hemen Yansız Liutip Tahmin Ediciler Dr. Öğr. Üyesi Esra Akdeniz Duran Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 14.05.2015 8.06.2016
704 B. Etkinlik Iı. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumuna Katılım  Prof.Dr. Cengiz Alacacı Eğitim Bilimleri Fakültesi 22.04.2015 22.06.2015
707 T.Uzmanlık Yara Yeri İyileşmesinde Topikal Kurkumin İle Oral Kuarsetinin Sinerjistik Etkilerinin Histopatolojik Ve Biyokimyasal Olarak Gösterilmesi Prof.Dr. Necmettin Akdeniz Tıp Fakültesi 19.06.2015 17.02.2016
708 B. Etkinlik Dijital İtibar Endeksinin Oluşturulması Bir Vaka Çalışması Doç.Dr. Şadi Evren Şeker Siyasal Bilgiler Fakültesi 21.05.2015 16.09.2015
709 B. Etkinlik Tıbbi Genetik Kliniğinde Bilgisayar Destekli Yüz Dismorfoloji Analizinin Etkinliği Doç.Dr. İbrahim Akalın Tıp Fakültesi 8.05.2015 16.09.2015
710 Ulusal Katılımlı Plazma İyon Enerji Dağılımı Ölçümü İçin Bir Yavaşlatıcı Potansiyel Analizör Probu Geliştirilmesi Doç.Dr. Hüseyin Kurt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 23.06.2015 23.11.2016
713 B. Etkinlik Osmanlı'dan Avustralya'ya Göç (1880-1918) Prof.Dr. Hamdi Genç Siyasal Bilgiler Fakültesi 8.06.2015 5.01.2016
717 B. Etkinlik 21Dünya Tıp Hukuku Kongresine Katılım Ve Sunum Yapma Prof.Dr. M. H. Hakeri Hukuk Fakültesi 28.05.2015 19.07.2016
721 K. Dışı Teşvik Tübitak Tarafından Desteklenen Betonarme Yapılarda Bölme Duvarların Yapıların Dinamik Davranışlarına Etkilerinin Tam Ölçekli Ve Hasarlı Deneylerle Araştırılması İsimli Projeyi Teşvik Projesi Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 30.06.2015 2.12.2015
724 G. Araştırma İlkokul Dördüncü Sınıfta Müzikli Hikayelerle Matematik Öğretiminin Matematik Dersi Akademik Başarısına Matematiğe Ve Müziğe Yönelik Tutuma Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 10.08.2015 21.12.2016
725 B. Etkinlik İz-Aşındırma Yöntemi İle Nanogözenek Üretimi Ve Geometrisinin Molekül Tayinine Etkisi Doç.Dr. Kaan Keçeci Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 30.06.2015 17.02.2016
728 B. Etkinlik Üniversitelerin Dijital İtibarının, Bilginin İtibarına Dönüşümü Doç.Dr. Şadi Evren Şeker Siyasal Bilgiler Fakültesi 25.06.2015 2.12.2015
730 G. Araştırma Grup Psikoterapisi Eğitiminin Türkiyedeki Psikoterapistlerin Süreç Odaklılığına Olan Etkisinin Ölçülmesi Doç.Dr. Işıl Bilican Edebiyat Fakültesi 6.07.2015 13.01.2016
731 T.Uzmanlık İskemik İnmede Bazı mikroRNA'ların İfade Düzeyleri Ve Prognozla İlişkisi Prof.Dr. Sadık Söğüt Tıp Fakültesi 5.10.2015 21.06.2016
732 T.Uzmanlık Psoriazis Tanılı Hastaların Lezyonel Derisinde ve Sağlıklı Populasyonun Normal Derisinde Apelin ApelinAPJ Reseptör VEGF ve CD34 Düzeylerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Necmettin Akdeniz Tıp Fakültesi 12.08.2015 21.06.2016
733 Y.Lisans İnsan Embriyonik Böbrek Hücrelerinde Ric8B Proteininin Golgi Organeli Fonksiyonları Üzerine Etkisi R. K. Tıp Fakültesi 11.01.2016 16.08.2016
735 B. Etkinlik Atomik Layer Depozasyon ALD Metoduyla Hazırlanan Au/Ti/HfO2/n-GaAs Yapıların 60-400 K Sıcaklık Aralığında Akım-Gerilim Karakteristikleri Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.09.2015 5.01.2016
737 G. Araştırma Anadoluda Selçuklu ve Beylikler Döneminde Gaza Kültürünün Oluşumu: Tekkelerde Gözetilen Siyasetin Metinlere ve Zihinlere Yansımaları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.10.2015 3.01.2018
742 B. Etkinlik Üniversite Öğrencilerinde Değer Yönelimleri Ve Duygusal Zeka Doç.Dr. Füsun Ekşi Eğitim Bilimleri Fakültesi 6.08.2015 5.01.2016
743 G. Araştırma HIV Enfeksiyonu Taşıyan Hastaların Terinin HIV Enfeksiyonunu Açısından Bulaştırıcılığının Araştırılması  Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 6.08.2015 7.06.2017
746 T.Uzmanlık CA724ün Adnexial Kitlelerdeki Benign Ve Malign Ayrımındaki Spesifite Ve Sensitivitesinin CA125 İle Karşılaştırılması Prof.Dr. Ahmet Göçmen Tıp Fakültesi 5.10.2015 6.04.2016
747 B. Etkinlik Tarihi Yığma Bir Sarayın Deprem Güvenliği İçin Taban Yalıtımının Önerilmesi  Doç.Dr. Fuat Aras Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 21.08.2015 20.10.2015
749 B. Etkinlik Otolojik Cerrahide Fasiyal Sinir Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 6.08.2015 20.10.2015
750 B. Etkinlik Otoloji, Nasıl Yapıyorum, Moderatör Prof.Dr. Muhammet Tekin Tıp Fakültesi 6.08.2015 20.10.2015
751 B. Etkinlik Erken Evre Larenks Kanserleri Prof.Dr. Lokman Uzun Tıp Fakültesi 6.08.2015 20.10.2015
753 B. Etkinlik Sistin Taşlarının Tedavisinde Regrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları Prof.Dr. Turhan Çaşkurlu Tıp Fakültesi 11.08.2015 5.01.2016
758 B. Etkinlik İnteraktif Medya Tasarım Eğitimi Araştırması Doç.Dr. Doğan Arslan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 17.09.2015 8.06.2016
759 B. Etkinlik 19. Finans Sempozyumuna Katılım Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit Siyasal Bilgiler Fakültesi 9.10.2015 2.12.2015
760 T.Uzmanlık Primer Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve İdrar TGFBeta1 MMP9 TIMP2 ve NGF un Nüks Ve Progresyonu Öngörmedeki Rolü Prof.Dr. Turhan Çaşkurlu Tıp Fakültesi 12.01.2016 21.12.2016
762 B. Etkinlik ARMA Tipinde Pi-Sigma Yapay Sİnir Ağları ile Doğrusal Olmayan Zaman Serilerinin Öngörülmesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Akdeniz Duran Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.11.2015 8.06.2016
765 B. Etkinlik Uluslararası Sanat Sempozyumu Doç.Dr. Doğan Arslan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 26.10.2015 8.06.2016
766 B. Etkinlik Investigation Of Epigenetic Modifications İn Patients With Nonsyndromic Sensorineural Hearing Loss (Prelingual Nonsendromik Sensörinöral İşitme Kaybı Bulunan Hastalardaki Epigenetik Modifikasyonların Araştırılması)  Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 26.10.2015 5.01.2016
768 T.Uzmanlık Deneysel Olarak Oluşturulan Sol Kolon Anastomozunda Timokinonun Koruyucu Etkisinin İncelenmesi  Prof.Dr. Orhan Alimoğlu Tıp Fakültesi 8.01.2016 6.04.2016
771 B. Etkinlik Üniter Matrislerin Toplamlarının Kuantum Devreleri İle Gerçekleştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ammar Daşkın Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 6.05.2016 16.08.2016
773 B. Etkinlik Success Or Failure İn The Peace Processes Of Aceh And Sri Lanka A Comparative Study-Açe Ve Sri Lanka Barış Süreçlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Dr. Öğr. Üyesi İdil Tunçer Kılavuz Siyasal Bilgiler Fakültesi 8.12.2015 19.06.2019
774 B. Etkinlik Google Classroom Uygulamasını Kullanarak Derslerde Üniversite Öğrencilerini Etkinleştirmek: Bir Eylem Araştırması Doç.Dr. Özcan Erkan Akgün Eğitim Bilimleri Fakültesi 3.12.2015 6.04.2016
776 G. Araştırma Glokom Hastalarında 24 Saatlik Göz İçi Basıncı Takibi İle Beraber Holter EKG Ölçümü Ve Retrobulber Ve Karotis Hemodinamik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Doç.Dr. R. Karadağ Tıp Fakültesi 17.03.2016 8.05.2018
777 Süreli Yayın Destek Medeniyet Medical Journal İsimli Süreli Bilimsel Tıp Dergisinin Yayınının Sürdürülmesi Prof.Dr. Mustafa Samastı Tıp Fakültesi 14.12.2015 8.06.2016
778 Doktora Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlı 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi Uygulanması Ve Değerlendirilmesi Doç.Dr. Özcan Erkan Akgün Eğitim Bilimleri Fakültesi 15.12.2015 21.11.2017
779 G. Araştırma Mesane Kanserinde Tanı Ve Klinikopatolojik Özellikler Açısından Fractalkine Gen Polimorfizminin Önemi Prof.Dr. Turhan Çaşkurlu Tıp Fakültesi 2.03.2016 19.12.2017
780 K. Dışı Teşvik Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımda Rol Oynayan Mikrobiyal Türlerin Yenilikçi Moleküler Tekniklerle Tespiti Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8.01.2016 8.02.2017
781 T.Uzmanlık Göz Kapağı Malign Ve Benign Tümörlerinde GST(glutatyon S transferaz) Seviyelerinin Normal Bireylerle Karşılaştırılması H. B. Tıp Fakültesi 19.01.2016 8.06.2016
790 Alt Yapı Temel Tıbbi Beceri Uygulamaları Eğitim Laboratuvarı Kurulumu Doç.Dr. Kurtuluş Açıksarı Tıp Fakültesi 24.02.2016 19.12.2017
791 B. Etkinlik İstanbul'da Karmaşık Bir Jeolojide ( Epb-TBM) Tünel Delme Makinelerinin Kazı Performanslarının Tahmin Edilmesi İçin Bir Model ( A Model To Predict The Performance Of EPBTBMs in A Complex Geology İn Istanbul) Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Namlı Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.02.2016 21.12.2016
792 B. Etkinlik Ni/n-GaN Schottky diyotlarının Ellektriksel Karakteristikleri Üzerine Numune Sıcaklığının ve Isıl Tavlamanın Etkileri (Effect Of Thermal Annealing And Sample Temperature On Electrical Characteristics Of Ni/n-GaN Schottky Contacts)  Prof.Dr. Abdulmecit Türüt Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 17.02.2016 6.04.2016
795 G. Araştırma Sensör Amaçlı İletken Yüzey Kaplı Mikropipet Üretimi ve Karakterizasyonu Doç.Dr. Kaan Keçeci Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 7.04.2016 27.08.2019
805 Sempozyum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Tıp Öğrenci Kongresi Doç.Dr. Serap Uslu Tıp Fakültesi 26.04.2016 16.08.2016
806 B. Etkinlik Çok Engelli Görmeyen Çocukların Söz Öncesi İletişim Davranışlarının Anne Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız Eğitim Bilimleri Fakültesi 23.03.2016 8.03.2017
808 G. Araştırma Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Geliştirilmiş Sayısal Çözümleri Ve Uygulamaları Prof.Dr. Emine Can Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 17.03.2016 21.12.2016
811 G. Araştırma Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Diyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Diyaliz Süresince Timpanometrik Bulgular Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 8.03.2016 6.03.2018
812 B. Etkinlik 39. Avrupa Muhasebe Birliği Kongresi'ne Katılım Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit Siyasal Bilgiler Fakültesi 2.03.2016 19.07.2016
817 B. Etkinlik Amerika Birleşik Devletleri Arizona Eyaleti Tempe Şehrinde Düzenlenecek Olan International Conference On Sustainable Design Engineering And Construction İsimli Sürdürülebilir Tasarım Mühendislik Ve Yapı Temalı Etkinliğe Katılım Ö. Ö. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.03.2016 16.08.2016
818 T.Uzmanlık HIVin Vestibüler Sistem Üzerine Etkisinin Video Head Impuls Test (vHIT) İle Değerlendirilmesi Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 2.03.2016 8.02.2017
822 G. Araştırma Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Suşlarinin Genotipik Özelliklerinin İncelenmesi Prof.Dr. Mustafa Samastı Tıp Fakültesi 24.05.2016 19.12.2017
829 B. Etkinlik Türk Müziğinin Gebelik Ve Yenidoğan Üzerindeki Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin Sağlık Bilimleri Fakültesi 13.04.2016 21.12.2016
831 B. Etkinlik Field Effect Transistor Performance of Thiophene EndCapped and Fullerene Pendant Styrene Copolymer (Tiofen Uçbaşlıklı Ve Fulleren Askılı Sitren Kopolimerinin Alan Etkili Transistör Performansı) E. B. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 27.04.2016 16.08.2016
832 B. Etkinlik Tamamen Serbest Kare Kompleksler H. A. Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.04.2016  
833 Sempozyum 2. Türk Arap Yüksek Öğretim Kongresi Prof.Dr. Orhan Alimoğlu Tıp Fakültesi 22.04.2016 21.12.2016
834 G. Araştırma Türkiye'nin İslam Ülkeleri ile Ticaretinin Belirleyicileri Politik Risklerin Etkisi Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Siyasal Bilgiler Fakültesi 11.04.2016 20.09.2016
835 Y.Lisans Eyüboğlu: Bir Aile Tarihi İncelemesi Prof.Dr. Selim Karahasanoğlu Edebiyat Fakültesi 9.06.2016 8.05.2019
837 B. Etkinlik NATO STO Model Tabanlı SAR Otomatik Hedef Tanıma Araştırma Grubu Çalışması Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Genç Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13.04.2016 16.08.2016
838 B. Etkinlik Kimya Endüstrisi Atıksuyunun Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Prosesleri ile Arıtılması Prof.Dr. Özgür Aktaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 7.04.2016 21.06.2016
839 B. Etkinlik Göz-bakışı Ölçütleri Kullanarak Akciğer Röntgenlerinin Çift Okuma Doğruluğunun Arttırılması Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Vural Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.04.2016 21.12.2016
841 B. Etkinlik Hayat Tarzları ve Kültürel Aidiyet: Osmanlı Sosyal Sistem Örneği Prof.Dr. Sami Şener Siyasal Bilgiler Fakültesi 12.04.2016 19.06.2019
842 B. Etkinlik Tekstil Endüstrisi Atıksularının Aralıklı Olarak Havalandırılan Dinamik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı (Treatment Of Textile İndustry Wastewater Using İntermittently Aerated Dynamic Membrane Bioreactor) Prof.Dr. Erkan Şahinkaya Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 7.04.2016 8.06.2016
844 B. Etkinlik Zamanda Türevli Schrödinger Diferansiyel Denklemleri İçin Bazı Kararlı Sayısal Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi Betül Hiçdurmaz Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 18.04.2016 16.08.2016
847 B. Etkinlik Lineer Olmayan Populasyon Modeli İçin Yeni Sayısal Yaklaşımlar Prof.Dr. Emine Can Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5.05.2016 16.08.2016
850 B. Etkinlik İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ve Müziğe İlişkin Metaforik Algıları Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 11.05.2016 21.12.2016
851 B. Etkinlik Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuğu Olan Türk Annelerin Yaşam Deneyimleri  Doç.Dr. Yeşim Güleç Aslan Eğitim Bilimleri Fakültesi 10.05.2016 21.06.2016
852 B. Etkinlik İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ve Müziğe İlişkin Tutumları Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şahinkaya Eğitim Bilimleri Fakültesi 11.05.2016 21.12.2016
853 B. Etkinlik Sensenbrenner Sendromunda Yen Bir IFT122 p.I460N (c1379TA) Homozigot Mutasyonu: İki Kuzendeki Nadir Bir Hastalık Doç.Dr. İbrahim Akalın Tıp Fakültesi 13.05.2016 16.08.2016
858 T.Uzmanlık Glial tümörlerde Survivin Gen Polimorfizminin ve İlgili Moleküllerin Patolojik ve Klinik Sonuçlarla Karşılaştırılarak Araştırılması Prof.Dr. Ahmet Ferruh Gezen Tıp Fakültesi 5.05.2016 8.02.2017
860 Alt Yapı Hemşirelik Becerileri Laboratuvarının Kurulumu Prof.Dr. Ayşe Çil Akıncı Sağlık Bilimleri Fakültesi 22.06.2016 21.11.2017
862 B. Etkinlik Osmanlı İktisadi Düşüncesinde Bir Heterodoks İktisatçı: Musa Akyiğitzade  Prof.Dr. Hamdi Genç Siyasal Bilgiler Fakültesi 10.05.2016 20.09.2016
867 B. Etkinlik Türkiye İstanbuldaki Kızamık Salgını: Bir Sürveyans ve Analiz Deneyimi Prof.Dr. Işıl Maral Tıp Fakültesi 23.05.2016 28.12.2021
871 B. Etkinlik BioEM 2016 (Bioelectromagnetic 2016) Dünya Kongresine Altı Adet Bildiri ile Katılım Prof.Dr. Süleyman Daşdağ Tıp Fakültesi 6.05.2016 16.08.2016
872 B. Etkinlik İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyon Sikluslarında Embriyo Transfer Kateterinin Çekilme Hızının Fertilite Sonuçları Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma.  Ö. Ö. Tıp Fakültesi 20.06.2016 23.10.2019
874 B. Etkinlik Soyut ve Uygulamalı Matematikte Son Gelişmeler Konferansı 2016 (ICRAPAM 2016) Doç.Dr. Rahmet Savaş Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 11.05.2016 21.06.2017
879 B. Etkinlik Kesirli Türevli Nüfus Artış Modeli için Yeni bir Sayısal Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Betül Hiçdurmaz Mühendislk ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9.06.2016 16.08.2016
881 Süreli Yayın Destek Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Medeniyet Sanat Dergisi Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 5.09.2016 19.07.2017
883 Süreli Yayın Destek Medeniyet Medical Journal İsimli Süreli Bilimsel Tıp Dergisinin Yayınının Sürdürülmesi 2 Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 22.06.2016 14.03.2019
884 G. Araştırma Primer pT1 Ürotelyal Mesane Kanserinde Ki-67 ve Profilin-1 İmmünohistokimyasal Ekspresyonlarının Prognostik Ve Klinikopatolojik Değeri Prof.Dr. Asıf Yıldırım Tıp Fakültesi 18.07.2016 16.08.2017
888 G. Araştırma Bir Yatırım Aracı olarak Sanat Türkiye Tablo Pazarı üzerine Ampirik bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir Turizm Fakültesi 21.07.2016 21.12.2016
889 B. Etkinlik II. Abdülhamd'in Kâtibi Kâtip Fâik'in "Almanya Seyahatnâmesi" Doç.Dr. Turgay Anar Edebiyat Fakültesi 18.07.2016 8.03.2017
894 B. Etkinlik Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim ve Okulun Sosyopolitik Dinamikleri Doç.Dr. İbrahim Hakan Karataş Eğitim Bilimleri Fakültesi 24.06.2016 8.05.2019
895 B. Etkinlik Kültürel Farklılıklara Karşı Hoşgörü Ve Saygılı Olmada Eğitimin Rolü Baş Aktör Öğretmen Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kılıç Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 10.06.2016 23.11.2016
902 B. Etkinlik Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Temelli Yapılan Matematik Eğitimi Etkinlikleri İle İlgili Deneyimlerinin Belirlenmesi  Doç.Dr. Çiğdem Kılıç Eğitim Bilimleri Fakültesi 21.07.2016 19.10.2016
903 B. Etkinlik Kemikçik Zincir Defektlerinde Kemik Çimento Uygulanımı Prof.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Tıp Fakültesi 22.06.2016 8.02.2017
904 B. Etkinlik Kanser Hastalarındaki Sürrenal Lezyonların Malign Benign Ayrımı Konvansiyonel 18F FDG PETBT Parametreleri ile Toplam Lezyon Glikolizin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Serkan Güngör Tıp Fakültesi 30.06.2016