Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON ÜYELERİ

20.04.2019

          BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

          Üniversitemiz Senatosunun 17.04.2019 tarih ve 2019/09 sayılı toplantısında "Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun" (BAP) oluşturulması görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Buna göre Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL Komisyon Başkanlığında olup; Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU koordinatörlük görevine devam edecektir.

                   BAP Komisyon Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ
Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. M.Tayyar KALCIOĞLU Tıp Fakültesi Koordinatör
Prof. Dr. Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Üye
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN Enstitü Müdürü Üye
Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Eğitim Bilimleri Fakültesi Üye
Doç. Dr. Hacı KARA Hukuk Fakültesi Üye
Doç. Dr. Dursun YENER Siyasal Bilgiler Fakültesi Üye
Doç. Dr. Doğan ARSLAN Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Üye
Doç. Dr. Taha ÖZYÜREK Diş Hekimliği Fakültesi Üye
Dr. Öğ. Üyesi Yaylagül CERAN Edebiyat Fakültesi Üye

       Güncel komisyon üyelerini görmek için tıklayınız.