BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

BAP KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

07.02.2019

          Üniversitemiz Senatosunun 31.01.2019 tarih ve 2019/03 sayılı toplantısında "Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun" (BAP) oluşturulması görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Buna göre Rektör Yardımcımız Prof. Dr. H. Fahri OVALI'nın Komisyon Başkanlığında görev ve sorumluluklarını yerine getirecek olan  BAP Komisyonunun yeni Koordinatörü de Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU olmuştur.

                   BAP Komisyon Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ
Prof. Dr. H.Fahri OVALI Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. M.Tayyar KALCIOĞLU Tıp Fakültesi Koordinatör
Prof. Dr. Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Üye
Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU Siyasal Bilgiler Fakültesi Üye
Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR Siyasal Bilgiler Fakültesi Üye
Doç. Dr. Ferihan ÇETİN Tıp Fakültesi Üye
Doç. Dr. Ömer AVCI Eğitim Bilimleri Fakültesi Üye
Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Üye
Doç. Dr. Taha ÖZYÜREK Diş Hekimliği Fakültesi Üye
Dr. Öğ. Üyesi Yaylagül CERAN Edebiyat Fakültesi Üye