BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TÜBİTAK Projeleri Satın Alma İşlemleri

27.09.2018

TÜBİTAK PROJELERİ SATIN ALMA İŞLEMLERİNDE FATURA İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

    Proje kapsamında mal/hizmet satın alan proje sahipleri  BAP birimine göndermeden önce faturanın arkasını gerçekleştirme görevlileri ile beraber imzalamalıdır. Faturanın arkasına BAP tarafından “Faturada yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda alınmıştır. Belirtilen mal/hizmet malzeme muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır” yazılı kaşe basılarak, fiili olarak yapılan piyasa araştırması teyit edilmiş olur.