Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK PROJELERİ KAPSAMINDA BURSİYERLERİ BULUNAN ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE

01.04.2022

Sayın TÜBİTAK Proje Yürütücüsü Hocalarımız;

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK burslarında 01.02.2022 tarihi itibariyle artış yapılmıştır. Bu artış sebebiyle proje ödenekleri yetersiz olan araştırmacılarımızın ek ödenek talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu bursiyer artışlarının TÜBİTAK'ın belirlediği şartlar ve oranlarda yapılmış olma gereği mevcuttur. Bu sebeple araştırmacılarımızın aşağıda bulunan ve TÜBİTAK'ın TTS "Güncel Duyurular" (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/tts/icerik-guncel-tts-duyurulari )​  kısmından yapmış olduğu duyuruyu dikkate alarak bursiyer ödemelerinde artış yapmaları projenin ilerleyen süreçlerinde bütçe yetersizliği/ödenek taleplerinin reddi sorunlarıyla karşılaşmamaları için öenmlidir. 

TÜBİTAK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DUYURU

ARDEB tarafından desteklenen projelerde öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellenmiştir. Yeni burs tutarları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 1 Şubat 2022 itibariyle geçerlidir.

Ek ödenek/fasıl aktarımı süreçleri beklenmeksizin, proje bütçelerinde yer alan mevcut bursiyer ödenekleri faslından 1 Şubat 2022 tarihinde güncellenen üst limitlere kadar öğrencilere ödeme yapılabilir. Ödenek yetersizliği durumunda başvurunuz üzerine ilgili araştırma destek grupları fasıl aktarımı ve/veya ek ödenek yöntemlerini devreye alacaklardır.

Ayrıca, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara 2022 Şubat ayında bir defaya mahsus olmak üzere Ocak 2022’de hak edilen burs tutarının %50’sinin ek olarak ödenmesi yönünde karar alınmış en kısa sürede işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Burs miktarlarındaki bu artışlara ilave olarak doktora öğrencileri ve doktora sonrası bursiyerler, yeni yürürlüğe giren "BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı"nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda, sırasıyla 2000 TL/ay ve 2500 TL/aya kadar 6 ayda bir olmak üzere toplu performans ödemesi alabileceklerdir. Bununla ilgili olarak sizlere bilgilendirme yapılacaktır.

Not: Güncellemeden önce üst limitten verilmeyen burslarda, bütçe yetersizliği nedeniyle ek ödenek talep edilmesi halinde, oransal hesaplama yapılacaktır. Örneğin, 2021 yılı doktora burs ödemesi üst limiti 3500 TL iken 1750 TL alan bir bursiyer için bütçe yetersizliği nedeniyle ek ödenek talep edilmesi halinde verilecek ek ödenek, aylık burs tutarı  [(1750/3500)*5500]=2750 TL olacak şekilde hesaplanır.