BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TÜBİTAK Bursiyer Bütçesi Duyurusu

30.11.2018

"Değerli Araştırmacı,

Bilindiği üzere; 07.07.2018 tarihli ve 280 sayılı Bilim Kurulu kararıyla, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerde yer alan bursiyerlere ödenecek aylık burs üst limitleri artırılmıştır.

Yukarıda belirtilen tarihten önceki limitler doğrultusunda desteklenen projelerde yer alan bursiyerlerin yeni üst limitlerden yararlanabilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 01.11.2018 tarihli ve 1 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, proje yürütücülerinin talep etmeleri halinde, öncelikle diğer fasıllardaki ödeneklerden bursiyer faslına aktarım yapılabilecek, bu fasıllarda yeterli ödenek bulunmaması durumunda gerektiğinde bursiyer faslı için ek ödenek talep edilebilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı"