Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK 2021 Yılı 2. Dönem Proje Değerlendirme Süreci Toplantısı

23.12.2021

Değerli Araştırmacılarımız,

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın 2021 Yılı 2. Dönem proje değerlendirme süreci ve sonuçlarını paylaşmak amacıyla “gelecek odaklı süreç iyileştirmeye” yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın katılımlarıyla, 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 19:00’da çevrim içi toplantı düzenlenecektir.

Toplantı,https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fyoutube.com%2ftubitak&umid=FC1DACCC-D3BE-3905-B207-84CEA9747E2D&auth=d8996457339132cf3d2c708a05c4fcc7c537136d-dd3ddd4a40ea34aa8070db0cf53d7db64cd2b3ec adresinden izlenebilecektir.