BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Soruşturma başlatılan TÜBİTAK projesi bulunan akademisyenler hakkında duyuru.

15.08.2016

TÜBİTAK'ın resmi sayfasından yapmış olduğu duyuru aşağıda verilmiştir.

PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere; 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile bazı akademik personeller hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatılmıştır.

Kurum/Kuruluşunuzda bu durumda olan personeliniz ile ilgili olarak; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenerek Kurum/Kuruluşunuzda yürütülmekte olan ve söz konusu personelin yürütücü olarak görev aldığı projelerde tedbiren yapılması gereken iş ve işlemler Başkanlığımızca değerlendirilmiştir.

İlgili projelerde; herhangi bir harcama yapılmaması, ön ödemelerin kapatılması ve görevli bursiyerlerin SGK çıkış işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

(Duyuru Tarihi: 01/08/2016)

(Güncel TTS Duyurularından alınmıştır.)