Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

"2023 BAP Usul ve Esasları" yürürlüğe girmiştir.

06.03.2023

2023 Yılı BAP Usul ve Esasları 

Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili olarak başvuruların yapılması, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesinin izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili usulleri belirleyen 2023 Yılı BAP Usul ve Esasları BAP Komisyonunun 28.02.2023 tarih ve 2023/01 sayılı toplantısında görüşülerek karar bağlanmıştır.

2023 Yılı BAP Usul ve Esasları için tıklayınız.