Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

2022 Yılı BAP Usul ve Esasları

01.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yürütülecek olan Bilimsel Araştırma Projelerinin, 2022 yılında değerlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik usul ve esasları; Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projelerinin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik'in 5. maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 22.02.2021 tarih ve 2022/01 nolu toplatısında karara bağlanmıştır.

2022 Yılı BAP Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.