Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

2021 Yılı BAP Usul ve Esasları, yapılan değişiklik ve yeniliklerle karar bağlanmıştır.

24.02.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde yürütülecek olan Bilimsel Araştırma Projelerinin 2021 yılında değerlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik usul ve esasların yürürlüğe konulması; Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projelerinin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik'in 5. maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca 23.02.2021 tarih ve 2021/02 nolu toplatısında karara bağlanmıştır.

2021 Yılı BAP Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.