BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2019 Yılı Bilimsel Araştırma Projelerinde Uygulanacak Esaslar (Son Hali)

18.03.2019

     İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yürütülecek Bilimsel Araştırma Projelerinin 2019 Yılında değerlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik Usul ve Esasların yürürlüğü konulması; Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca 19/02/2019 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

     2019 Yılı Uygulama Esasları için tıklayınız.