BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2018 Yılı Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife

02.01.2018

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

14.800 TL'ye kadar 15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                        20%
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası    27%
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası                                35%