BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2018 Yılı BAP Usul ve Esasları

02.01.2018

BAP Komisyonunun 29.12.2017 tarih ve 2017/15 sayılı toplantısında görüşülen 2018 Yılı BAP Usul ve Esasları toplantının 14. maddesi ile oy birliği ile karar bağlanmıştır.

(29.12.2017-2017/15 Sayılı Toplantı

14-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin 7 inci maddesine dayanılarak, 2018 yılında Üniversitemizde öğretim üyeleri ve doktora, uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından sunulacak Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesinin izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirleyen "Bilimsel Araştırma Projeleri 2018 Yılı Uygulama Esasları"ın ekte yer alan şekli ile kabul edilerek yürürlüğe konmasına oybirliği ile karar verilmiştir.)

2018 Yılı BAP Uygulama Esasları için tıklayınız.