Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
28.02.2023 2023 Yılı BAP Usul ve Esasları (28.02.2023-2023/01)
01.08.2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi-27.07.2022-2022/13
01.03.2022 2022 Yılı BAP Usul ve Esasları
03.03.2021 2021 Yılı BAP Usul ve Esasları
17.04.2020 YÖK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
10.03.2020 2020 Yılı BAP Usul ve Esasları
18.03.2019 2019 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları
02.01.2018 2018 Yılı Bap Usul ve Esasları
05.12.2016 BAP Uygulama Yönergesi (eski)
27.02.2020 BAP Uygulama Yönergesi (27.02.2020 tarih -2020/05-02 nolu Senato Kararı)
19.07.2017 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
31.05.2016 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
05.04.2019 5018 Sayılı Mali Yönetim Kontrol Kanunu
26.11.2016 Yüksek Öğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik
22.12.2016 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Aktarılan Hibeler Hakkıonda Yönetmelik