Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
01.03.2022 2022 Yılı BAP Usul ve Esasları
03.03.2021 2021 Yılı BAP Usul ve Esasları
10.03.2020 2020 Yılı BAP Usul ve Esasları
27.02.2020 BAP Uygulama Yönergesi (27.02.2020 tarih -2020/05-02 nolu Senato Kararı)
17.04.2020 YÖK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18.03.2019 2019 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları
02.01.2018 2018 Yılı Bap Usul ve Esasları
19.07.2017 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
05.12.2016 BAP Uygulama Yönergesi (eski)
31.05.2016 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
05.04.2019 5018 Sayılı Mali Yönetim Kontrol Kanunu
26.11.2016 Yüksek Öğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik
22.12.2016 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Aktarılan Hibeler Hakkıonda Yönetmelik
31.05.2016 AB VE Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutar
05.05.2020 TÜSEB Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik