Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Fikri Haklar Beyan Formu
Başvuru Formu (BEK)
Başvuru Formu (Genel)
Ara Rapor Formu
Sonuç Raporu (Genel)
BEK Projeleri Muvafakat Formu
Araştırmacı Proje Hakları Feragat Formu
Proje Yürütücüsü Devir
BEK Projeleri Yayın Muvafakatı
BEK Başvuruları Yayın Taahhütnamesi
Tek Kaynaktan Temin Formu
Malzeme Muayene Raporu
Hizmet Muayene Kabul Tutanağı
Harcama Talimatı
Ön Ödeme Talep Formu