BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
02.01.2018 2018 Yılı Bap Usul ve Esasları
19.07.2017 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
05.12.2016 BAP Uygulama Yönergesi (yeni)
31.05.2016 BAP Uygulama Yönergesi (eski)
21.12.2016 2017 Yılı BAP Uygulama Esasları
31.05.2016 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
31.05.2016 5018 Sayılı Mali Yönetim Kontrol Kanunu
26.11.2016 Yüksek Öğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik
31.05.2016 AB VE Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutar
22.12.2016 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Aktarılan Hibeler Hakkıonda Yönetmelik
31.05.2016 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
31.05.2016 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
31.05.2016 KDV Genel Tebliği (117)
31.05.2016 YÖK Bütçelerinden BAP için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanım, Muhasebeleşti
22.07.2016 2003/6554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Karar