BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Proje Yürütücüsü Devir
BEK Projeleri Muvafakat Formu
Başvuru Formu (BEK)
Başvuru Formu (Sempozyum)
Başvuru Formu (Genel)
Ara Rapor Formu
Sonuç Raporu (Sempozyum)
Sonuç Raporu (Genel)
Teklif Değerlendirme Formu
Teklif Değerlendirme Formu
Revizyon Notları Formu
Malzeme Muayene Raporu
Hizmet Muayene Kabul Tutanağı
Tek Kaynaktan Temin Formu
Proje Feragat Formu